Imprimir esta página
Miércoles, 11 Octubre 2017 13:32

KDM ocio activo organiza salida el Domingo 22 de Octubre de 2017

     A actividade proposta ten por obxectivo principal dar a coñecer o enorme patrimonio natural e cultural da zona, ao tempo que se goza dunha completa actividade lúdico-deportiva nun marco único, fomentando tanto a práctica de exercicio como o respecto e coñecemento dos nosos valores biolóxicos e culturais, contribuíndo tanto á difusión da nosa cultura como da lingua galega.

 

     Podemos nomear coma obxectivos:

  • O fomento do turismo mariñeiro Fomento das actividades náuticas sostibles
  • A organización de eventos deportivos relacionados co medio mariño, co fin de difundir e promocionar o territorio
  • A recuperación e tamatización de roteiros do litoral e do patrimonio histórico, cultural, material e inmaterial relacionado co mar

Deste xeito, o KDM ofrece a posibilidade, mediante esta actividade, de fomentar a participación cidadá, de espertar o interese pola fermosa rexión costeira que une Cabanas, Fene e Redes, ademais de atraer a atención de xente que non viva nas proximidades.

 

As actividades irán destinadas a un público variado, podendo adaptar os contidos e a intensidade da actividade en función das capacidades e intereses dos distintos grupos.

A actividade está pensada para que poida gozar dela un sector moi amplo da nosa sociedade, resultándonos imposible especificar un rango de idades; dada a escasa dificultade, é apta para todos os públicos. Pola nosa situación xeográfica, os potenciais beneficiarios, en maior medida, son os habitantes da nosa Comunidade Autónoma, independientemente da súa vecindade administrativa; é dicir, está pensada tanto para residentes na nosa comunidade, como para turistas de diversas procedencias.

Esperamos producir unha revitalización da zona de litoral, posto que a actividade atraerá moita xente á mesma.

 

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE.

Rutas:

Transporte e preparación previa do material (kayaks, pas, chalecos..).

Preparanse os kayaks, as pagaias e os chalecos comprobando que esten en boas condicions de uso.

Cargase o material na furgoneta e no remolque para o seo transporte ao o punto de embarque.

Descarga do material e situase para a sua presentación a os usuarios.

Charla expricativa por parte dos monitores.

E finalmente, desembolvemento da actividade po la ría de Ares con seguimento por parte de monitor-es dende embarcación de apoio.

Esta ruta destaca polas súas augas tranquilas, nas que, sobre todo na tempada estival, navegan abundantes embarcacións de recreo, a vela e a motor, ademáis de kaiacks, e outros aparellos náuticos. Isto é un importante factor que teremos en conta á hora de planificar a seguridade da actividade.

Posúe este tramo da ría unha beleza extraordinaria, xa que tanto cara Pontedeume como cara Cabanas, hai unha vista fermosísima, contemplando eses bosques ó pé dos pequenos cantís, dende o mar.

Pola ría poderemos observar as bateas de mexillón. Esta ría constitúe un ecosistema idóneo para o cultivo do mesmo. As súas especiais condicións, cálidas augas e elevada producción primaria fan dela un paraxe idóneo para o desenvolvemento de mariscos. Como curiosidade compre mencionar que eiquí o mexillón acada o seu tamaño comercial entre 2 e 6 veces máis rápido que no resto de Europa. É unha ría cunha grande riqueza piscícola, xardas e lubinastodavía se deixan ver sen demasiada dificultade. Entre as aves podemos ver ó pelicaniformecormoránmoñudo, gaivotas reidora e patiamarela, limícolas coma o virapedras ou a avefría entre outras. A dificultade é baixa pois imos na dirección da marea, así que a actividade está pensada para facela tranquilamente, gozando dun relaxante e ameno exercicio en kaiack mentres se explican curiosidades dos lugares polos que pasamos.

Artículos relacionados (por etiqueta)